.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อักษรย่อของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คือ บ.ข.  

 

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239