.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมงานดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว , ชุดจุดตรวจบ้านห้วยน้ำขาว , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.10 , ชุดควบคุมดูแลพื้นที่ฝึกกองทัพภาคที่ 1 ส่วนแยกห้วยน้ำขาว , ผู้ใหญ่เรวัฒ เหลืองแดง ,ผู้ใหญ่พากภูมิ เมฆประยูร , คณะครู นักเรียน และชาวบ้านห้วยน้ำขาว โดยมีผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย กล่าวนำคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239