.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

เอไอที โซลูชั่น แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย นำโดย Mr.Aung , คุณกีรติ และคณะ เดินทางมามอบชุดนักเรียน รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ชุดอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239