.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 นำโดยนายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว คณะครู นักเรียน และอาสาสมัคร ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดบ้านห้วยน้ำขาว วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี และ วงษ์และสำนักสงฆ์คสถานธรรมะวิชัย โดยในกิจกรรมมีการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดและการรำของนักเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239