.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มอบของขวัญให้แก่เด็กๆนักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน และขอขอบคุณผู้ปกครอง ผู้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239