.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานวันเด็กประจำปี 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว และคณะร่วมทำบุญจากจังหวัดนครปฐม โดยในงานมีการร่วมเล่นกิจกรรมกลางแจ้งของเด็กๆ มีการมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ และทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กนักเรียน โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239