.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.สิริศักดิ์ สุกใส ผู้บังคับหน่วยช่างพัฒนา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำคณะชุดสำรวจงานโครงการประจำปี งบประมาณประจำปี 2562 โดยมาสำรวจและจะจัดทำโครงการบ้านน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239