.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายชาลี สำรองทรัพย์ ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นายโชค เอียดช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นายประชา เอี่ยมเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว นายธงชัย นนทสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกตารอด และนายนพภัทร สุดเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางพง ร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำกฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎหมายลำดับรอง ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239