.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วยและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงาน "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ" เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239