.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ก.ค.62 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี) ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โดยมีนายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เป็นประธานในพิธี และในวันนี้มีท่านศึกษานิเทศก์ท่าน ศน.สุรเดช รุ่งศรีกนก มานิเทศติดตามโครงการต่างๆของโรงเรียนด้วย


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239