.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวมาศึกษาดูงาน ได้แก่ เที่ยวชมหมู่เกาะในจังหวัดชุมพร ,แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารขยะที่โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร ก่อนเดินทางกลับได้แวะกราบไหว้พระที่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239