.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำโดย นายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะอาสากาชาดคนไทยเชื้อสายอินเดีย ที่มาบริจาค กระเป๋าผ้า สิ่งของอาหาร และไอศกรีม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมร่วมร้องเพลง และนันทนาการ ร่วมกับนักเรียน... ทางโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239