.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงาน "Mueang Kanchanaburi Active Learning Camp" ได้แก่ครูมลฤดี บริเอก เป็นวิทยากรค่ายแม่บ้านแม่เรือน ,ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล เป็นวิทยากรค่ายคอมพิวเตอร์ ,ครูพรสิริ ซ่อมแก้ว เป็นวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ และครูโศจิรัตน์ ไตรยา เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ โดยงานจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239