.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนจากประเทศเกาหลี ได้มาจัดกิจกรรมการแสดงหน้าเวที ได้แก่ ดนตรี การเต้น การแสดงโชว์ต่างๆ
และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โดยมีท่านผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239