.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตรแก่
พระสงฆ์ ,โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ได้ร่วมกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและได้รำลึกถึงพระคุณของแม่
โดยมีท่านผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239