.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์
พัฒนาภาษาไทย ทันสมัยเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม เหมาะสมด้านพลานามัย ความเป็นไทยเพียบพร้อมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ครูมีคุณภาพ ประทับใจชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้ดี มีคุณธรรม
 

 

 

 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239