.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย เป็นประธานในพิธี และเมื่อเสร็จจากพิธี ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม.1 - 3 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดห้วยน้ำขาว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239