.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว นำโดยนายโชค เอียดช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้เข้าร่วมการขยายผลการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่โรงเรียนในเครือข่ายบ้านเก่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเป็นโรงเรียนนำร่อง ในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวได้จัดแสดงบูธตัวอย่างผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239