.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จัดงานวันแห่งความสำเร็จ "ลูกฟ้าขาว" โดยมี นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี มาร่วมเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งให้เกียรติรับชมการแสดงของนักเรียนบนเวที และผู้อำนวยการโชค เอียดช่วย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และมอบเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียน ที่ทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239