.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี

[หน้าแรก] [ประวัติโรงเรียน] [วิสัยทัศน์/ปรัชญา] [พันธกิจ/เป้าหมาย] [ที่ตั้งโรงเรียน]
 
หลักสูตรที่เปิดสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เข้าร่วมงานพิธีวันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561 และได้รับเกียรติบัตรต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืนและเกียรติบัตรโรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561


 

 
 


นายโชค เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081 - 5261239